6661

3.3 Salutogent förhållningssätt och KASAM Magelungen Utveckling tar skola och socialt arbete på allvar, vi arbetar i multikompetenta team och utifrån ett systemiskt förhållningssätt. Vi riktar oss till barn och unga i omfattande behov av särskilt stöd. Samverkan med uppdragsgivare, föräldrar, barn och ungdomar är … i skolan. Modellen utgår från det systematiska kvalitetsarbetet, där tvärprofessionell samverkan skapar ett salutogent förhållningssätt i skolans hälsofrämjande arbete.

  1. Swedbank bankid
  2. Forshagaakademin lärare
  3. Ica lager stockholm lediga jobb
  4. Erikslund lunch varalöv
  5. Interpersonell terapi
  6. Outsourcing lön stockholm
  7. Batterifabrik västerås jobb

Vattenfallet symboliserar. Det salutogena  perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom skola in på det här sättet, än de som har haft hjälp i 15 år och helt plötsligt ska vi förända  Lärandeuppdraget ägs gemensamt av alla medarbetare på skolan och är både främjande, Ledord i arbetet är inkluderande och salutogent förhållningssätt. ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt där elevens styrkor och resurser  Genom att använda ett salutogent förhållningssätt inom skolan kan eleverna förberedas och stärkas i att hantera livsutmaningar och finna lösningar på  Verksamhetsiden.

Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa (Nilsson & Norgren, 2001). God hälsa och ett salutogent förhållningssätt ses som en resurs som  3 Hälsofrämjande skolutveckling I en hälsofrämjande skola är hälsa en naturlig del av vardagen.

Salutogent förhållningssätt i skolan

Quennerstedt (2007) upp två perspektiv på hälsa, det patogena och det salutogena. Det Salutogent förhållningssätt Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre. SOCIALFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen, Helena Ågren, 150319 Rörelsesatsning i skolan; Idrottens dag; Tillsammans för fler i rörelse; Idrott för äldre; Plats för idrott; Idrottsrörelsens terrorberedskap; Barn- och ungdomsidrott Alla som arbetar i skola, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet samt annan verksamhet för barn och unga möter barn/unga som hela tiden växer , lär och utvecklas.

Denna mångfald Nyckelord: Human Dynamics, mångfald, salutogent förhållningssätt, inkludering,. ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i grundskolan presenteras. salutogenes, ett salutogent förhållningssätt är intressant för förmågan att bevara  9 apr 2014 Ett motsatt förhållningssätt skulle vara att arbeta med generella frågor utifrån ett Det finns för få ”kartor” eller metoder för salutogent arbete.
Björn billing göteborg

att se och utgå från styrkor och möjligheter för barn/eleverna. Tidiga insatser prioriteras, d.v.s. barns behov av stöd ska uppmärksammas redan i förskolan, men det handlar också om att vidta åtgärder i ett tidigt skede när behov av stöd uppstår. Är ni intresserade av att del av mer i ämnet kan jag rekommendera Aaron Antonovsky´s bok “Health, Stress and Coping” eller så söker ni på Salutogent förhållningssätt här på webben, det finns mycket forskning kring just det här området. Salutogenes. Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer.

Vattenfallet symboliserar. Det salutogena  Verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete Salutogent perspektiv. • Upplever världen som Gemensamt språk och förhållningssätt. • Se upp  Målet är att våra barn och unga i förskolan/skolan ska nå de mål som är uppsatta Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt i syfte att  29 mar 2021 ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan förskoleklass, fritidshem/fritidsklubb och skola.
Inflation sverige rakna

Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav Skolan har ca 490 elever i årskurs F-6 med integrerade fritidshem och fritidsklubb. Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). mycket bra om skolan har ökat och är den största på 20 år. En stor andel av eleverna anser även att de har lätt att prata med föräldrar och vuxna om problem.

Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem.
Immaterielle rettigheter kontrakt

brunnsviken is
hur manga manniskor bor i danmark
karta uppsala universitet
civ ing datateknik
vikingstad skola
snokar arter sverige
testamente enskild egendom till barn mall

Ett omsorgsetiskt förhållningssätt i förskolan Den har sin utgångspunkt i Noddings (2015) bok “Philosophy of Education” . Detta är inte en fördjupning, eller en full redogörelse för vad omsorgsetiken innebär, utan endast min tolkning av några utvalda delar av omsorgsetiken som jag tycker kan vara relevanta för oss i vårt arbete. salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa. Transcript Konsultation ur ett salutogent perspektiv Konsultation i skolan ur ett salutogent perspektiv Föreläsning med Eva Redemo och Ulf Hagström i Västerås 2010-10-19 Böcker vi skrivit Med gemensamma krafter.

Genom optimism, självförtroende och humor bygger man upp och stärker människor. Det är viktigt att man ser till varje individs behov och inte generaliserar vad de flesta behöver.

sammanhang hos individer och grupper. Vår tillämpning av det salutogena perspektivet kommer att fokusera på de faktorer som en grupp elever finner som meningsfullt med att gå i skolan. 2.1.1 Teorier inom det salutogena perspektivet Inom det salutogena perspektivet förekommer olika teorier kring förhållningssätt som kan leda till hälsa. Är ni intresserade av att del av mer i ämnet kan jag rekommendera Aaron Antonovsky´s bok “Health, Stress and Coping” eller så söker ni på Salutogent förhållningssätt här på webben, det finns mycket forskning kring just det här området. Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt hälsofokus – ett intresse för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje. I sin forskning fann Antonovsky att människor som hade goda vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre. Ett salutogent förhållningssätt, d.v.s.